Coaching Staff

Alan Watson

Assistant Coach

Matt Croci

Assistant Coach

Nathan Wahle

Assistant Coach

Phone: 937-327-6489

Pat Carlisle

Assistant Coach

Phone: (937) 369-4458